JEUGD / Jeugdkamp
Wie les wil volgen of aan een activiteit wil deelnemen of wil inschrijven voor een kamp moet eerst lid worden van tc RWP via Tennisvlaanderen.
Onder de rubriek “Lidmaatschap – Lid worden” op deze website lees je hoe dit kan.
Jeugkamp

Alleen voor leden van tc RWP vzw vanaf 1° kleuterklas tem geboortejaar 2007.


Periode

Van maandag 5 tem vrijdag 9 augustus. (09.00 tot 16.00 uur)
Kleuters kunnen ervoor kiezen om slechts een have dag deel te nemen (09.00 tot 12.00 uur)
Mogelijkheid om deel te nemen aan de FUNDAYS op vrijdag 9 augustus in onze club.


Inschrijven

Inschrijven gebeurt door het VOLLEDIG invullen van het inschrijvingsformulier en het overschrijven van de deelnameprijs.


Betaling

Kostprijs 100 euro per deelnemer, 45 euro voor kleuters die slechts halve dagen deelnemen.

  • Dit bedrag moet worden overgeschreven op de rekening van tc RWP vzw BE59 1430 9937 8726 met vermelding van de naam van de deelnemer.
  • De volgorde waarin de betaling op de rekening van tc RWP komt, bepaalt de volgorde van inschrijving.
  • Bij een overschrijding van het aantal beschikbare plaatsen zullen de afvallers zo snel mogelijk verwittigd worden en wordt het reeds gestorte inschrijvingsgeld terugbetaald.
Inschrijvingsformulier

    Indien kleuter: