LIDMAATSCHAP / Kantinedienst

Net als in de afgelopen jaren zul je één of twee keer aangeduid worden om de kantine een aantal uurtjes open te houden en je clubgenoten te voorzien van de nodige drankjes na een inspannende wedstrijd. Wie een datum toegewezen kreeg die absoluut niet past dan is het de bedoeling om met een clubgenoot af te spreken om onderling van datum te wisselen. Dit doe je op eigen initiatief, zonder dat iemand van het bestuur daar moet tussenkomen. Wij rekenen op de loyaliteit van iedereen om dit prachtige systeem, waar veel clubs ons om benijden in stand te houden. Wie zonder geldige reden verzaakt aan zijn beurtrol zal volgend seizoen geweerd worden als lid van TC RWP vzw. Leden tot 18 jaar en vanaf 63 jaar worden automatisch vrijgesteld van bardienst.

Wie absoluut niet in de mogelijkheid is om aan dit systeem mee te werken kan gebruik maken van de afkoopregeling die is voorzien. Hierbij betaalt men € 85.00 extra boven op het lidgeld en men zal dan niet opgenomen worden in de beurtrol. Deze afkoop kan enkel gebeuren door overschrijving van deze afkoopsom samen met de betaling van het lidgeld. Het kan niet meer later op het seizoen.

Bij regenweer bepaalt het verantwoordelijke bestuurslid of de kantine open moet zijn. Wie omwille van regen zijn bardienst niet moet vervullen of slechts een heel korte tijd, zal waarschijnlijk terug aangeduid worden naar het einde van het seizoen toe om de nog niet opgevulde bardiensten terug in te vullen. Hou dat dus in de gaten, want je naam kan dan opnieuw in de lijst gezet worden.

Wij zouden een dringende oproep willen doen voor vrijwilligers voor de bardienst tijdens ons jaarlijks  tornooi. In de afgelopen jaren is er een bijna vaste groep kandidaten gevormd die elk jaar meewerken om het tornooi tot een succes te maken. Wij zijn zeer blij dat we telkens op hen kunnen rekenen. Er zijn ook een aantal nieuwe kandidaten bijgekomen, waarvoor hartelijk dank. Maar er zijn nog een aantal extra plaatsjes die moeten opgevuld worden. Wij rekenen daarom dit jaar zeker ook op een aantal nieuwe kandidaten.

Hiervoor kunt u zich tot 1 maart opgeven bij één van de bestuursleden. Spreek af met enkele van uw vriend(inn)en en vorm een groepje van 4 of 5 mensen om samen een beurtrol voor uw rekening te nemen. Wie zich voor het seizoen opgeeft als vrijwilliger voor een bardienst tijdens het tornooi zal niet opgenomen worden in de gewone beurtrol (en is dus ook zeker geen tweede beurtrol toegewezen te krijgen).