VOLWASSENEN / Lessen
Najaarslessen

Reeks van 6 lessen
Start in de week van 21 augustus

  • Er worden tennislessen gegeven voor volwassen leden van tc RWP op maandag- dinsdag en woensdagavond.
  • Men kan inschrijven met een groep van maximaal 4 personen.
  • Een lessenreeks kost 180 euro voor de 6 uren. (te verdelen over de 1 tot 4 deelnemers)
  • Er is maar 1 inschrijving nodig voor een lessenreeks, waar de namen van de deelnemers op vermeld worden. Niet iedere deelnemer van een groep moet een inschrijving invullen.
  • Er dient 1 betaling te gebeuren van 180 euro, niet per speler een gedeelte.
Inschrijving voorjaarslessen

Inschrijven voor 31 juli 2023

Inschrijven door onderstaand formulier in te vullen en door te sturen en door overschrijving van 180 euro op het rekeningnummer BE52 1430 9907 6309 van tc RWP vzw met vermelding van “Lessen Najaar Volwassenen en naam inschrijver”

Een inschrijving is pas compleet na het doorsturen van het formulier en na ontvangst van de betaling.


    Voorkeursdag:    Deelnemers aan de groep: